Λασπόλουτρα

Θεραπευτικός πηλός Κρηνίδων

Προϊόν ενός κατάλληλου και μοναδικού γεωλογικού, βιολογικού και χημικού περιβάλλοντος. Στο υγρό και θερμό περιβάλλον της περιοχής των Κρηνίδων η αποσύνθεση των οργανικών ουσιών παρήγαγε ως τελικά προϊόντα, διοξείδιο του άνθρακα, νερό και άζωτο. Η συνεχής και διαδοχική συσσώρευση των φυτικών οργανισμών και η αποσύνθεση στη συνέχεια μας έδωσαν γενετικά το χουμώδες υλικό που είναι ένα πολύπλοκο χημικό οργανικό υλικό. Έτσι δημιουργήθηκε η τύρφη. Ο μετασχηματισμός της σε θεραπευτικό πηλό βασίζεται στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι μικρο – οργανισμοί. Αυτοί αποσυνθέτουν το φυτικό υλικό και έτσι προκύπτουν νέα συστατικά που ενσωματώνονται στον πηλό. Τα βακτήρια μπορούν να αναπτύξουν σωστά τις δραστηριότητές τους και να μετατρέψουν την τύρφη σε θεραπευτικό πηλό μόνο όταν το γεωλογικό – γεωχημικό, οικολογικό περιβάλλον, είναι κατάλληλο όπως στην περιοχή του λουτρότοπου Κρηνίδων. Παράλληλα η συνεχής ροή του θερμού νερού και η επαφή του με τον πηλό, φρόντισε στην ουδετεροποίηση των οξέων που σχηματίσθηκαν κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Η παρουσία και η βιολογική εξέλιξη της μικροχλωρίδας, το γεωλογικό περιβάλλον και η παρουσία του θερμού νερού είναι οι κύριοι παράγοντες που με τις χημικές, φυσικοχημικές και βιολογικές μακροχρόνιες διεργασίες, μας έδωσαν τον ώριμο φυσικό θεραπευτικό πηλό. Αυτό το μέσο θεραπευτικής αγωγής χρησιμοποίησε ο άνθρωπος από την εποχή των Ομηρικών χρόνων μέχρι σήμερα.